Postęp prac

dziennik budowy

Budowa Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Zgierzu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.  Centrum powstaje przy ul Reymonta. (Planowany termin oddania do użytkowania to maj 2024)

Inwestorem jest Gmina Miasto Zgierz reprezentowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. O. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56.

Wykonawcą jest Milma Z. Matusiak E Milczarek sp. jawna.