Firma Budowlana

MILMA

Wykonawca obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, technicznych, hotelowych i specjalnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Firma sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako wykonująca roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 4120Z).

MILMA to firma budowlana działająca pod nazwami: MILMA Developer i MILMA Z. Matusiak E Milczarek sp. jawna. Te działające we wzajemnej synergii spółki powstały z połączenia dwóch firm budowlanych: Zakładu Ogólnobudowlanego kierowanego przez nieżyjącego już Andrzeja Milczarka i Zakładu Budowlanego Zygmunta Matusiaka. Po połączeniu sił i środków nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa specjalizującego się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym.

Rynek budowlany

MILMA - Zygmunt Matusiak, Elżbieta Milczarek sp. j.

Spółka wykonuje budynki jednorodzinne i  wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej na zlecenie Inwestorów. 

MILMA sp. jawna specjalizuje się w wykonywaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na zlecenie inwestorów zarówno w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jak i według własnych projektów inwestorów.

Kształtujemy wysokiej jakości infrastrukturę

Lat
Doświadczenia

20

Kształtujemy wysokiej jakości nieruchomości

Lat
Doświadczenia

15

Rynek deweloperski

MILMA DEVELOPER Spółka z o.o.

Spółka wznosząca budynki jednorodzinne i wielorodzinne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na rynku lokalnym.

MILMA DEVELOPER wykonuje budynki mieszkalne według projektów  własnych, jej inwestycje są dobrze postrzegane przez setki zadowolonych mieszkańców.

Creative

The landscape infrastructures of streets are arranged in harmony with the common amenities for residents.

Innovation

The landscape infrastructures of streets are arranged in harmony with the common amenities for residents.

Reliability

The landscape infrastructures of streets are arranged in harmony with the common amenities for residents.